רשימת מנהלי מחלקות על ידי המדינה

הטבלה שלהלן מציינת את סוגי, הידוע שבהם, מספרים של מנהלי חטיבות בשימוש על ידי מדינות הגדולות שלהם שטחים תלויים. מנהלי חטיבות כי הם לחלוטין האנטארקטי טוען מושעה תחת ההסכם האנטארקטי הם לא רשוםלא כל אוטונומיים אזורים חלק רשמי ההיררכיה של החלוקה המנהלית מערכת של מדינה (לדוגמה, האוטונומי של זנזיבר כוללת חמישה אזורים של טנזניה, הרובד הראשון. על מנהלי חטיבות על המדינה) לפרטים נוספים, ראה רשימה של אזורים אוטונומיים על ידי המדינה.