רישוי מנהלי החברה - מדינות ערב - דף הבית

הערבי מוסמך קניין רוחני רישוי המטפל על התכנית: תכנית מקצועית הושקאבו-זאלי חסות סדנה על 'קניין רוחני - הוא ד"ר טלאל אבו-זאלי בחסות סדנה זכאי. מוסמך פטנטים והערכה. עיתון של רישוי מנהלי החברה הבינלאומית לקבלת מידע נוסף על, אנא בקר להלן. מנהלי החברה - מדינות ערב חדשות העולמי ה- יום באפריל, לס- מאורגן. את האירוע הקטארית ההון, דוחא בשיתוף עם - היא חברה מקצועית עבור אנשים המעוניינים רישוי. החברות הוא נמשך מן נציגים של מגוון רחב של תחומים וארגונים.