עובד יכול לתבוע פיצויים על פיטורים ללא סיבה טובה' - ליג טיימס