הערבי לשכת עורכי הדין בלונדון: פרטי איש קשר, כתובת, כיוונים במפה

ברוכים הבאים הערבי לשכת עורכי הדין הערבי לשכת עורכי הדין תקיים לקדם ולפתח עורכי דין ערביים בתוך הממלכה המאוחדתלהציע פיתוח מקצועי, רשת חברתית הזדמנויות חבריה על ידי קיום אירועים לאורך כל השנה. כדי לעודד, תמיכה לסטודנטים עם רשת הזדמנויות, סדנאות וייעוץ. לעבוד עם ארגוני תמיכה אשר לקדם הוגן, צדק, זכויות נשים ושלטון החוק בכל מדינות ערב. לתמוך בגיוון בתוך המקצוע הערבי לשכת עורכי הדין יבקש לעבוד ולפרנס ארגונים אשר לקדם את הצדק, זכויות האדם ושלטון החוק בכל מדינות ערב. להגדיר בינואר אנא בצע את הדף שלנו, חפשו את העדכונים שלנו ואירועים צפויים. מי שמעוניין לסייע לנו לגדול ולהרחיב עלא נא ליצור קשר.