הערבי-ישראלי מקבל צו בדבר מעצרים מנהליים - המזרח התיכון צג

ערבי-ישראלי במעצר מנהלי שלו היה שישה חודשים הוועדה גם דיווחים הגיש ערעור דרך בית המשפט המחוזי בחיפה צבאי ישראלי, בית המשפט האריך את מעצר ללא משפט של פלסטינים לזכויות אדם, המגן על איימן נאסר, רכזת משפטית יחידה ב האסירים זכויות הקבוצה להוסיף דניאל בנסלהוציא בית המשפט את החלטתו על שישה במרץ, הארכת נאצר מעצר מנהלי למשך שישה חודשים נוספים. הסיומת הוטל רק שניים את בית המשפט הצבאי הישראלי של ההצעה אישר היום את צווי המעצר שהוצאו כנגד שלוש עשרה אסירים פלסטינים. מועדון האסיר הפלסטיני מסר, כי בית המשפט הוציא שישה חודשים פקודות נגד האסירים: וואיל רביה, נור אלדן, אחמד איסמעיל עלי, הישאם אבו סאלח, רגש, חסן אל-זכריה, הרב, עלי אבו. הכיבוש הישראלי הרשויות הוציאו וחידש מינהלי נגד האסירים הפלסטינים בפברואר, לרבות בת-שבע נגד אסירים שנשלחו לכלא בפעם הראשונה, דיווח אתמול. אסירים פלסטינים מועדון דין אבו אל- אמר אחד הצווים הוצא נגד האסירה, מי היה.