הערבי-ישראלי מקבל צו בדבר מעצרים מנהליים - המזרח התיכון צג