את המפגש של עורכי הדין התייעצות מערכת

יחד עם בתי מלון ומסעדות אספקה

הפגישה הזו קשורה האגודה נערך בין הפעילויות של הטורקי-ערבי לשיתוף פעולה כלכלי הפסגה מזון